De Lutherse Kerk is een kleine, achttiende-eeuwse zaalkerk in het historische centrum van Monnickendam. Aanvankelijk begonnen als schuilkerk werd hij sinds eind negentiende eeuw openlijk gebruikt door de Lutheranen. Momenteel wordt hij incidenteel gebruikt voor speciale diensten van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland) en voor niet-kerkelijke bijeenkomsten van allerlei aard. De kerk is zeer populair als trouwlocatie.